Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
YÊU CẦU BÁO GIÁ BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔN LƯƠNG

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy siêu âm tổng quát (với nguồn phân bổ được cấp tối đa 900.000.000 đồng bao gồm tất cả các chi phí).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương

Địa chỉ: TDP Đôn Lương, Thị trấn Cát Hải,Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên người nhận: Phạm Thị Thanh Huyền

- Chức vụ: Văn Thư

- Số điện thoại: 02253 886 213

- Địa chỉ email: bvdkdonluongcathai@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bệnh viện tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, TDP Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng. Điện thoại: 02253 886 213

- Nhận qua Email của Bệnh viện: bvdkdonluongcathai@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 28 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 07 tháng 8 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 07 tháng 8 năm 2023

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng/khối lượng

Đơn vị tính

1

Máy siêu âm 4D 3 đầu dò

Chi tiết tại phụ lục kèm theo yêu cầu báo giá

01

Máy

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, TDP Đôn Lương, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các nội dung yêu cầu khác:

- Bảo hành ≥ 12 tháng cho thiết bị kể từ ngày giao hàng (trừ vật tư tiêu hao) cho tất cả các lỗi do Hãng sản xuất. Hướng dẫn sử dụng cho đến khi thành thạo các thao tác máy.

- Cung cấp phụ tùng thay thế ≥10 năm sau khi bàn giao.

- Việc bảo hành được thực hiện bởi chính kỹ sư do hãng đào tạo có mặt trong thời gian tối đa 48 tiếng sau khi nhận được thông báo của Bệnh viện.

III. Hồ sơ báo giá gồm:

1. Bảng Báo giá với đầy đủ thông tin theo mẫu Báo giá

2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) (Nếu có)

3. Tài liệu mô tả sản phẩm như: Catalog, thuyết minh tính năng kỹ thuật…

4. Tài liệu chứng minh sản phẩm đã được công khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế theo quy định.

Rất mong Quý công ty tham gia báo giá để có cơ hội cung cấp hàng hoá nêu trên cho Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương.

Trân trọng cảm ơn!     

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !