Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Bệnh viện đa khoa Đôn Lương xin gửi thông báo các quý công ty tham gia báo giá trang thiết bị như sau:
Từ 9 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2023 Bệnh viện đã có thư mời số 03/TM-BVĐKĐL ngày 28/7/2023 về việc chào giá trang thiết bị Y tế:
Thời hạn chào giá: từ ngày 28/7/2023 đến ngày 07/8/2023.
Đến 17h ngày 07/8/2023 Bệnh viện không nhận được báo giá nào theo thư chào giá trên.
Đến giờ này Bệnh viện dừng việc mời chào giá trên.
 
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !