Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Bệnh viện đa khoa Đôn Lương xin gửi thông báo các quý công ty tham gia báo giá trang thiết bị như sau:
Từ 9 giờ 51 phút ngày 06 tháng 6 năm 2023 Bệnh viện đã có thư mời số 02/TM-BVĐKĐL ngày 06/6/2023 về việc chào giá trang thiết bị Y tế:
Thời hạn chào giá: từ ngày 06/6/2023 đến ngày 16/6/2023.
Đến 16h ngày 16/6 Bệnh viện đã nhận 3 báo giá theo thư chào giá trên (nhận vào ngày 12/6 và 15/6).
Đến giờ này Bệnh viện dừng việc mời chào giá trên.
 
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !